Dane rejestrowe

Apart Atelier Płachta sp. z o.o.
42-625 Zendek, ul. Strąków 12i

NIP 6452561958, REGON 384010742

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000797712
Kapitał Zakładowy 5.000 zł